Καλώς ήλθατε στο Copy-Star!

1) Εισαγωγή

O ιστότοπος www.copy-star.eu είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε και λειτουργεί η προσωπική επιχείρηση με την επωνυμία Ζερβάκης, που εδρεύει στο Ηράκλειο της Κρήτης, με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας 323582@gmail.com, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 2810323582.

 

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.copy-star.eu. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

2) Γενικοί όροι…

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε ή να αναθεωρούμε ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνουμε αναγκαίο, αναλαμβάνουμε δε την υποχρέωση να ενημερώνουμε τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

3) Παρεχόμενες πληροφορίες & προϊόντα

Στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθυνόμαστε και δεν δεσμευόμαστε από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούμαστε να προβαίνουμε σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθούμε την ύπαρξή τους.

 

4) Περιορισμός ευθύνης

Δεν ευθυνόμαστε και δεν υπέχουμε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυόμαστε τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, αλλά ενημερώνουμε με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα του επισκέπτες του ιστοτόπου και αναλαμβάνουμε σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνουμε έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχουμε περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση δεν ευθυνόμαστε αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

5) Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της προσωπικής επιχείρησης copy-star.com και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία έχουμε λάβει άδεια χρήσης για τις δικές μας αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία των τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων.

 

6) Σύνδεσμοι στον δικτυακό τόπο  www.copy-star.com

Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας και δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι εγκρίνουμε ή αποδεχόμαστε το περιεχόμενό τους.

 

7) Προστασία προσωπικών δεδομένων

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του www.copy-star.eu είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία (όνομα, επίθετο επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.) κατά κανόνα για να διεκπεραιώσουμε παραγγελίες σας ή για να παράσχουμε τις υπηρεσίες μας. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου www.copy-star.eu, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές). Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας κάνοντας χρήσης της ειδικής φόρμας επικοινωνίας η οποία παρέχεται στο σύνδεσμο https://www.copy-star.eu/epikoinonia. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

8) Αγορά προϊόντων

Στα ράφια του ηλεκτρονικού μας καταστήματος μπορείτε να βρείτε προϊόντα μηχανών γραφείου, αναλώσιμα και ανταλλακτικά. Για να διευκολύνουμε την αναζήτηση σας, παρέχουμε έναν προηγμένο μηχανισμό αναζήτησης στην αρχική μας σελίδα. Ο προηγμένος μηχανισμός αναζήτησης έχει τίτλο “Επιλογή” και βρίσκεται στην αριστερή στήλη της οθόνης σας, στην αρχική μας σελίδα. Τα φίλτρα που παρέχει ο μηχανισμός αναζήτησης θα σας οδηγήσουν κατ’ ευθείαν σε συγκεκριμένη επιλογή σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε τα προϊόντα ανά κατηγορία μέσω της επιλογής “Προϊόντα”, στο πάνω μέρος της οθόνης σας. Έχουμε διαιρέσει τα προϊόντα μας σε κεντρικές κατηγορίες που εμφανίζονται στην αριστερή στήλη της οθόνης σας, μόλις πατήσετε την επιλογή “Προϊόντα”. Κάθε κατηγορία ενδέχεται να περιλαμβάνει και ένα δέντρο υποκατηγοριών. Στόχος μας είναι να φτάσετε στο τελικό προϊόν με λίγα click. Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Παρόλα αυτά δεν μπορούν να αποκλεισθούν περιπτώσεις λαθών σε τιμές και δευτερεύοντα χαρ/κά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλισθεί, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση-αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος. Για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αγορών σας καλούμε εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήστε στην παραγγελιά του να επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2810323582 ή μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού τόπου. Κατά την εξέλιξη της παραγγελίας σας θα λάβετε μια σειρά αυτοματοποιημένων e-mail, τα οποία θα αναφέρουν τη πρόοδο της παραγγελίας. Σε περίπτωση που στη παραγγελία σας προκύψει κάποια εκκρεμότητα τότε θα σας αποσταλεί αντίστοιχο e-mail ή/και sms. Εναλλακτικά θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα τηλέφωνα που μας έχετε δώσει κατά την εγγραφή ή την καταχώρηση της παραγγελίας στο site μας. Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ούτως ώστε τα προϊόντα να σας παραδίδονται το ταχύτερο δυνατό χρόνο.

 

9) Δικαίωμα επιστροφής

Μπορείτε να επιστρέψετε ένα προϊόν και να σας καταβάλλουμε το τίμημα αν μας κοινοποιήσετε γραπτώς μέσο της φόρμα επικοινωνίας https://www.copy-star.eu/epikoinonia ή τηλεφωνικά καλώντας στο 2810323582, την απόφαση σας αυτή εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος από εσάς ή από τρίτο μέρος που θα υποδείξετε. Με την άσκηση της υπαναχώρησης υποχρεούστε να επιστρέψετε σε εμάς το προϊόν στην άριστη κατάσταση στην οποία σας παραδόθηκε ή να μας παραδώσετε σαφείς και μη αμφισβητήσιμες αποδείξεις ότι το έχετε στείλει ασφαλώς εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησηs από εσάς και εντός της ίδιας προθεσμίας υποχρεούμαστε να σας επιστρέψουμε τυχόν ποσά που μας έχετε καταβάλλει. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής. Τα έξοδα αποστολής της επιστροφής του προϊόντος δεν καλύπτονται από την επιχείρησή μας και επιβαρύνουν τον πελάτη. Στο επιστρεφόμενο αντίτιμο δεν περιλαμβάνονται έξοδα αρχικής αποστολής σε εσάς αν υπερβαίνουν το κόστος καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

 

11) Ακύρωση παραγγελίας

Χωρίς περιορισμό των διατάξεων περί Υπαναχωρήσεως του άρθρου 9, η ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις: Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελιάς μπορείτε να κάνετε πίσω «back» και να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας πατώντας στο κουμπί «αφαίρεση. Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να καλέστε το 2810323582 και θα αναλάβουμε την ακύρωσή της παραγγελιάς σας.

 

12) Αξιολογήσεις προϊόντων

Αυτοί οι Όροι Χρήσης αφορούν τις παρουσιάσεις προϊόντων και τις αξιολογήσεις πελατών, μία υπηρεσία του www.copy-star.eu. Δεν αφορούν ολόκληρη την ιστοσελίδα του www.copy-star.eu, η οποία διαθέτει τους δικούς της Όρους Χρήσης. Υποβάλλοντας την αξιολόγηση και παρουσίασή σας στο www.copy-star.eu, συμφωνείτε και εγγυάστε ότι:

 

  • Το περιεχόμενο της παρουσίασης αποτελεί δική σας δημιουργία και δεν είναι πνευματική ιδιοκτησία τρίτου
  • Η παρουσίαση δεν περιέχει υβριστικά, θρησκευτικά ή ρατσιστικά σχόλια, προσβολές προς άλλα μέλη του www.copy-star.eu και αξιολογήσεις τρίτων, συζητήσεις περί πειρατικού λογισμικού ή παράνομων δραστηριοτήτων
  • Τα γραφόμενά σας αφορούν το προϊόν της αξιολόγησης, δεν είναι παραπλανητικά και δεν αποτελούν εσκεμμένη δυσφήμισή του
  • Στα γραφόμενα σας δεν συμπεριλαμβάνονται διευθύνσεις email, προσωπικά στοιχεία τρίτων, τηλεφωνικοί αριθμοί, links από καταστήματα, κακόβουλες ιστοσελίδες ή ιστοσελίδες περιεχομένου που δεν αφορούν το εκάστοτε προϊόν
  • Δεν δημοσιεύετε πολλαπλά ταυτόσημες παρουσιάσεις (spamming)
  • Συμφωνείτε ότι η προσωπική επιχείρηση www.copy-star.eu (συμπεριλαμβανομένων όλων των στελεχών, υπαλλήλων και συνεργατών της εταιρείας) δεν είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε νομικό ή μη θέμα, φυσικού ή νομικού προσώπου, προκύψει σαν αποτέλεσμα της αγνόησης των παραπάνω Όρων Χρήσης.
  • Για κάθε παρουσίαση και αξιολόγηση που θα υποβάλλετε, μας χορηγείτε την πλήρη κυριότητα του υλικού αυτού για να το αντιγράψουμε, τροποποιήσουμε, διαγράψουμε εξ’ ολοκλήρου, υιοθετήσουμε, δημοσιεύσουμε, μεταφράσουμε, χρησιμοποιήσουμε σε κάθε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή και πουλήσουμε, χωρίς να έχετε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας πάνω του.
  • Δεν εγγυόμαστε ότι θα έχετε πάντοτε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε ή διαγράψετε το υλικό που ανεβάσατε μέσω του www.copy-star.eu. Παρόλα αυτά, διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρούμε ή να αρνούμαστε τη δημοσίευση μίας παρουσίασης και αξιολόγησης για οποιοδήποτε λόγο.
  • Γράφοντας μία αξιολόγηση ή παρουσίαση στο www.copy-star.eu αναγνωρίζετε ότι εσείς είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα γραφόμενά της και όχι εμείς.

 

Ευρωπαϊκός Κανονισμός (GDPR)

Από την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018, τίθεται σε ισχύ ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός GDPR (General Data Protection Regulation), που αφορά στον τρόπο διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Στα πλαίσια της εναρμόνισης της εταιρείας μας με τον νέο κανονισμό, θα χρειαστούμε τη συναίνεσή σας, ώστε να συνεχίσετε να λαμβάνετε τις ενημερώσεις μας, οι οποίες αφορούν παρουσιάσεις νέων προϊόντων και λύσεων, προσφορές και ειδικές τιμές, καινοτόμες εφαρμογές και λύσεις που προσφέρει η εταιρεία μας.

 

Σας ενημερώνουμε ότι τα στοιχεία σας φυλάσσονται ασφαλή στις υποδομές της εταιρείας μας και είναι τα ελάχιστα στοιχεία που απαιτούνται προκειμένου να υπάρχει επικοινωνία πάνω σε ζητήματα που σας αφορούν και να είναι εφικτή η ολοκλήρωση των παρεχόμενων προς εσάς υπηρεσιών.

 

Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον αποφασίσετε να διαγραφείτε από τη λίστα μας, μπορείτε πολύ εύκολα να το κάνετε πατώντας απλά το σύνδεσμο “Διαγραφή“, που βρίσκεται στο κάτω μέρος των email που θα λαμβάνετε ή στέλνοντας μας ένα σχετικό e-mail με το αίτημα διαγραφής.